عملکرد موتور برق بنزینی + ویژگی های آن

عملکرد موتور برق بنزینی + ویژگی های آن

موتور برق یک مولد برق است. که قادر است سوخت مورد نظر را به انرژی برق تبدیل کند. این سوخت ممکن است گازوئیل ، بنزین و یا گاز باشد. که با توجه به نوع موتور انتخاب می شود. با ورود سوخت به موتور، موتور احتراقی به اشتعال در خواهد آمد...

ادامه مطالعه