نمایش یک نتیجه

نمایش نوار کناری

کلگی پمپ آب دو پروانه پنتاکس

برای قیمت تماس بگیرید
نوع جنس

تعداد پیچ نصب

لوله ورودی

1,1/4 اینچ

سوپاپ هواگیری

پیچ تخلیه

آبراه