نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش نوار کناری

کلگی پمپ آب دو پروانه پنتاکس

370,000 تومان
نوع جنس

تعداد پیچ نصب

لوله ورودی

1,1/4 اینچ

سوپاپ هواگیری

پیچ تخلیه

آبراه

کلگی پمپ آب جتی پنتاکس

460,000 تومان
لوله ورودی

1 اینچ

لوله خروجی

1 اینچ

نوع جنس

تعداد پیچ نصب

پیچ تخلیه

پیچ هواگیری

برنجی