مقررات ایمنی موتورهای الکتریکی

مقررات ایمنی موتورهای الکتریکی

موتورهای الکتریکی دارای قطعات متحرك خطرناك هستند، ولی در صورت رعایت مقررات ایمنی موتورهای الکتریکی از خطرات احتمالی جلوگیری می‌شود و همچنین باعث افزایش کارایی و طول عمر دستگاه و همچنین افزایش ایمنی و مانع آسیب‌های احتمالی به دستگاه و در نتیجه حوادث ناگوار می‌شود. الکتروموتور یا موتورهای الکتریکی الکتروموتور یا دینام...

ادامه مطالعه

الکتروموتور چیست

الکتروموتور چیست و چگونه کار می‌کند؟

در زندگی پیشرفته‌ی ماشینی امروز، انسانی پیدا نمی‌شود که با الکتروموتور یا دینام سروکار نداشته باشد، به طور کلی هر جا حرکتی هست، الکتروموتور هم وجود دارد. الکتروموتور چیست؟ الکتروموتور یا دینام نوعی ماشین الکتریکی است که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی و انرژی حرکتی را به انرژی جنبشی تبدیل می‌کند....

ادامه مطالعه