انواع پمپ

انواع پمپ بر اساس نحوه‌ی انتقال انرژی

پمپ‌ها دارای انواع مختلفی هستند و انواع پمپ ها بر اساس ویژگی‌های گوناگونی که دارند طبقه‌بندی می‌شوند. یکی از رایج‌ترین طبقه‌بندی‌ها، برپایه‌ی نحوه‌ی انتقال انرژی از پمپ به سیال است و بر همین اساس به دو دسته‌ی دینامیکی و جابجایی مثبت تقسیم می‌شوند. انواع پمپ های دینامیکی پمپ‌های دینامیکی به دو نوع...

ادامه مطالعه