بوستر پمپ

بوستر پمپ چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از مشکلاتی که در سیستم آبرسانی شهری، و آب مصرفی ساختمان‌ها وجود دارد، تنظیم فشار آب داخل لوله‌هاست. با توجه به اینکه میزان مصرف آب دائما در حال تغییر است و هیچ گونه الگوی خاصی برای مصرف وجود ندارد، با افزایش یا کاهش مصرف آب، میزان فشار آب داخل...

ادامه مطالعه