خازن دائم و خازن استارت چیست؟ (+تفاوت و کاربرد)

خازن دائم و خازن استارت چیست؟ (+تفاوت و کاربرد)

خازن یا انباره وسیله‌ای الکتریکی است که قادر است بار الکتریکی یا انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند. خازن شامل دو صفحه‌ی موازی فلزی است که در میان آن‌ها لایه‌ای از هوا یا عایق وجود دارد. خازن‌ها انرژی الکتریکی را در خود نگه می‌دارند و تحت شرایط خاصی، انرژی...

ادامه مطالعه