ست کنترل و نحوه کارکرد آن

ست کنترل (کلید اتومات دیجیتال) چیست؟

ست کنترل یا کلید اتومات دیجیتال وسیله‌ای الکترونیکی است که از یک برد الکترونیکی ساخته‌ شده و به پمپ آب نصب می‌شود تا باعث افزایش کارایی پمپ شود و از صدمه رسیدن به پمپ جلوگیری کند. این وسیله در پمپ‌های آب خانگی و بوستر پمپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و...

ادامه مطالعه