همه چیز در مورد مکانیکال سیل

همه چیز در مورد مکانیکال سیل

مکانیکال سیل مکانیکال سیل یا آب بند مکانیکی وسیله‌ای است که به اتصال قطعات و تجهیزات به هم در یک سیستم آبرسان کمک می‌کند و از نشت سیال جاری بر اثر وجود اختلاف فشار در مرز قطعات و دور شافت در الکتروموتور و محفظه جلوگیری می‌کند تا پمپاژ به شکل صحیح...

ادامه مطالعه