نحوه کارکرد فلوتر

نحوه کارکرد فلوتر

فلوتر یک قطعه‌ی مکانیکی و شناوری است که برای کنترل سطح مایعاتی که رسانای برق هستند، به کار می‌رود. مایعاتی از قبیل: آب، فاضلاب، محلول‌های قلیایی و یا اسیدی و یا هر مایعی که ویژگی‌های نزدیک به آب را داشته باشد. فلوتر ساده‌ترین روش کنترل سطح مایعات توسط فلوتر مکانیکی انجام می‌شود....

ادامه مطالعه