عملکرد و کارایی موتور پمپ

عملکرد و کارایی موتور پمپ + کاویتاسیون چیست؟

موتور پمپ، دستگاهی است که عمل پمپاژ و انتقال انواع سیالات را به خوبی انجام می دهد. از این دستگاه بیشتر به عنوان پمپاژ آب استفاده می شود. این دستگاه شامل دو قسمت است: موتور و پمپ. قسمت موتور آن مانند موتور هر دستگاه دیگری، قدرت دستگاه را تامین می...

ادامه مطالعه