انتخاب صحیح الکتروموتور

انتخاب صحیح الکتروموتور

انتخاب صحیح الکتروموتور یکی از ضروری‌ترین امور مهندسی در هر واحد صنعتی می‌باشد. ویژگی‌های موتور به طور گسترده با ماهیت کاربردشان و نوع وظیفه‌ای که دارند، متفاوت است. در الکتروموتورهای AC که رایج‌ترین نوع الکتروموتورها هستند، چند معیار مهم برای انتخاب صحیح الکتروموتور وجود دارد. متغیرهای انتخاب صحیح الکتروموتور سرعت، گشتاورکارکرد، ولتاژ و...

ادامه مطالعه