الکتروپمپ چیست و چگونه کار می‌کند؟

الکتروپمپ چیست و چگونه کار می‌کند؟

الکتروپمپ وسیله‌ای است که مایعات را به روش مکانیکی، از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر جابجا می‌کند. به این صورت که، انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و به سیالی که از آن عبور می‌کند، انتقال می‌دهد. در نتیجه، انرژی سیال بعد از خروج از پمپ افزایش می‌یابد....

ادامه مطالعه