راهنمای انتخاب صحیح پمپ آب خانگی

راهنمای انتخاب صحیح پمپ آب خانگی

واحدهای اندازه گیری در پمپ آب شامل دبی یا آبدهی، هد یا ارتفاع پمپ، فشار پمپ، افت ارتفاع پمپاژ، جرم مخصوص سیال، توان خروجی، توان مصرفی و راندمان می‌باشد که راهنمای مناسبی برای انتخاب صحیح پمپ آب هستند. پمپ آب وسیله‌ای است مکانیکی برای جابجایی و انتقال انواع مایعات که با...

ادامه مطالعه