نحوه پلاک خوانی الکتروموتور

بر روی موتورهای الکتریکی پلاکی توسط کارخانه نصب می‌گردد که کلیه‌ی اطلاعات موتور بر روی آن، برای راه اندازی آورده شده است. نحوه پلاک خوانی الکتروموتور بسیار مهم است، زیرا در صورتی که موارد اعلام شده بر روی الكتروموتور به درستی رعایت نشود، موتور می‌سوزد و یا عمر مفید الكتروموتور...

ادامه مطالعه