پمپ شناور چیست؟

پمپ شناور چیست؟

پمپ شناور جزو پمپ‌های چند طبقه با محرک الکتریکی مجموعه‌ای از یک پمپ گریز از مرکز عمودی است که جهت پمپاژ آب یا مایعات دیگر از چاه‌های عمیق استفاده می‌شود. پمپ شناور پمپ ‌های شناور از گروه پمپ‌های برقی قابل حمل و پمپ‌های سانتریفیوژ چند مرحله‌ای هستند که در مایع غوطه‌ور هستند و...

ادامه مطالعه