دلیل صدای زیاد پمپ آب خانگی

دلیل صدای زیاد پمپ آب خانگی پمپ ها قادرند مشکلات ناشی از کم فشاری آب را به خوبی رفع نمایند. اما طبیعتا دارای معایبی نیز می باشند که یکی از مهمترین آن ها صدای ناهنجار آن هاست. البته همه پمپ های آب این صدای زیاد موتور را می دهند، اما در...

ادامه مطالعه

پمپ های آبیاری زمین های کشاورزی

پمپ های آبیاری زمین های کشاورزی

پمپ های آبیاری زمین های کشاورزی پمپ های آبیاری زمین های کشاورزی؛ کشاورزان و باغداران برای حفظ گیاهان و فضای سبز خود می بایست از سیستم آبیاری کارآمدی استفاده کنند تا شاهد رشد صحیح محصولات خود باشند. برای آبیاری صحیح اراضی، استفاده از پمپ امری ضروری است. پمپ آب وسیله پرکاربرد است....

ادامه مطالعه

دلایل اصلی خرابی پمپ شناور

دلایل اصلی خرابی پمپ شناور

علت های اصلی خرابی پمپ های شناور علت های اصلی خرابی پمپ های شناور؛ پمپ شناور به اسامی دیگری همچون الکتروپمپ، پمپ شناور چاه عمیق و پمپ شناور کشاورزی نیز معروف است. همانطور که از نام پمپ های شناور پیداست، این پمپ هادر آب شناور می باشند و در صورت قرار...

ادامه مطالعه

انواع پمپ

انواع پمپ بر اساس نحوه‌ی انتقال انرژی

پمپ‌ها دارای انواع مختلفی هستند و انواع پمپ ها بر اساس ویژگی‌های گوناگونی که دارند طبقه‌بندی می‌شوند. یکی از رایج‌ترین طبقه‌بندی‌ها، برپایه‌ی نحوه‌ی انتقال انرژی از پمپ به سیال است و بر همین اساس به دو دسته‌ی دینامیکی و جابجایی مثبت تقسیم می‌شوند. انواع پمپ های دینامیکی پمپ‌های دینامیکی به دو نوع...

ادامه مطالعه