نحوه کارکرد پمپ کفکش و لجن‌کش

نحوه کارکرد پمپ کفکش و لجن‌کش

پمپ کف‌کش و لجن‌کش جزء پمپ‌های غوطه‌‌ور سانتریفیوژ می‌باشند که در صنایع به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. جهت پمپاژ آب تمیز از پمپ آب کفکش استفاده می‌شود و جهت پمپاژ آب‌های آلوده از پمپ آب لجن کش استفاده می‌شود. نحوه‌ی کارکرد کفکش پمپ‌های کفکش و لجن کش به این...

ادامه مطالعه