نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش نوار کناری

کلگی پمپ آب محیطی پدرولا

160,000 تومان180,000 تومان
نوع جنس

لوله ورودی

1 اینچ

لوله خروجی

1 اینچ

تعداد پیچ نصب

پیچ هواگیری

برنجی

کلگی پمپ آب محیطی پنتاکس

160,000 تومان180,000 تومان
نوع جنس

لوله ورودی

1 اینچ

لوله خروجی

1 اینچ

تعداد پیچ نصب

پیچ هواگیری

برنجی