نمایش یک نتیجه

پنج راهی برنجی ۹ سانتی

برای قیمت تماس بگیرید
وزن 350 kg
ابعاد 100 × 100 × 120 cm
نوع جنس

لوله خروجی

1 اینچ

لوله ورودی

1 اینچ