در حال نمایش 9 نتیجه

کلگی پمپ آب بشقابی پنتاکس

490,000 تومان
لوله خروجی

1 اینچ

لوله ورودی

1 اینچ

تعداد پیچ نصب

نوع جنس

پیچ هواگیری

برنجی

کلگی پمپ آب جتی پنتاکس

870,000 تومان
لوله ورودی

1 اینچ

لوله خروجی

1 اینچ

نوع جنس

تعداد پیچ نصب

پیچ تخلیه

پیچ هواگیری

برنجی

کلگی پمپ آب بشقابی پدرولا

490,000 تومان
لوله خروجی

1 اینچ

لوله ورودی

1 اینچ

تعداد پیچ نصب

نوع جنس

پیچ هواگیری

برنجی

پایه

دارد

کلگی پمپ آب لوارا PM16

280,000 تومان
نوع جنس

لوله ورودی

1 اینچ

لوله خروجی

1 اینچ

پیچ هواگیری

برنجی

تعداد پیچ نصب

کلگی پمپ آب محیطی پدرولا

280,000 تومان466,000 تومان
نوع جنس

لوله ورودی

1 اینچ

لوله خروجی

1 اینچ

تعداد پیچ نصب

پیچ هواگیری

برنجی

کلگی پمپ آب محیطی پنتاکس

280,000 تومان315,000 تومان
نوع جنس

لوله ورودی

1 اینچ

لوله خروجی

1 اینچ

تعداد پیچ نصب

پیچ هواگیری

برنجی

الکتروپمپ‌ها دارای دو بخش موتور و پمپ هستند که کلگی یا سرپمپ یکی از بخش‌های مهم متصل به پمپ است و وظیفه‌ی تبدیل نیروی چرخشی تولید شده به فشار، توسط موتور الکتریکی را بر عهده دارد. به عبارت دیگر بعد از دریافت مایع از لوله‌ی ورودی، با تقسیم آن، توسط لوله‌ی خروجی آب را به انشعابات ایجاد شده ارسال می‌کند. بنابراین همیشه پر از آب است و مدام در معرض آسیب‌های متعدد قرار دارد و ممکن است تحت تنش ناشی از فشار آب و یا یخ زدگی بعد از مدتی آسیب ببیند و از اطراف آن آب سرریز شود که این امر موجب کاهش فشار آب در طبقات می‌شود. کلگی یا سرپمپ مناسب برای هر پمپ به نوع پمپ و قدرت موتور آن بستگی دارد.