در حال نمایش 9 نتیجه

کلگی پمپ آب دو پروانه چینی آبراه پایین

برای قیمت تماس بگیرید
نوع جنس

چدن

تعداد پیچ نصب

8 پیچ آلن

لوله ورودی

1 , 1/4 اینچ

سوپاپ هواگیری

1 پیچ برنجی

پیچ تخلیه

1 پیچ برنجی

آبراه

بالا

کلگی پمپ آب دو پروانه پنتاکس آبراه بالا

برای قیمت تماس بگیرید
نوع جنس

چدن

تعداد پیچ نصب

8 پیچ آلن

لوله ورودی

1 , 1/4 اینچ

سوپاپ هواگیری

1 پیچ برنجی

پیچ تخلیه

1 پیچ برنجی

آبراه

بالا

کلگی پمپ آب بشقابی پنتاکس

برای قیمت تماس بگیرید
لوله خروجی

1 اینچ

لوله ورودی

1 اینچ

تعداد پیچ نصب

4 پیچ

نوع جنس

چدن

پیچ هواگیری

برنجی

کلگی پمپ آب جتی پنتاکس

برای قیمت تماس بگیرید
لوله ورودی

1 اینچ

لوله خروجی

1 اینچ

نوع جنس

چدن

تعداد پیچ نصب

4 پیچ

پیچ تخلیه

1 پیچ برنجی

پیچ هواگیری

برنجی

کلگی پمپ آب بشقابی پدرولا

برای قیمت تماس بگیرید
لوله خروجی

1 اینچ

لوله ورودی

1 اینچ

تعداد پیچ نصب

4 پیچ

نوع جنس

چدن

پیچ هواگیری

برنجی

پایه

دارد

کلگی پمپ آب لوارا PM16

برای قیمت تماس بگیرید
نوع جنس

چدن

لوله ورودی

1 اینچ

لوله خروجی

1 اینچ

پیچ هواگیری

برنجی

تعداد پیچ نصب

4 پیچ

کلگی پمپ آب محیطی پدرولا

برای قیمت تماس بگیرید
نوع جنس

چدن

لوله ورودی

1 اینچ

لوله خروجی

1 اینچ

تعداد پیچ نصب

3 پیچ

پیچ هواگیری

برنجی

کلگی پمپ آب محیطی پنتاکس

برای قیمت تماس بگیرید
نوع جنس

چدن

لوله ورودی

1 اینچ

لوله خروجی

1 اینچ

تعداد پیچ نصب

3 پیچ

پیچ هواگیری

برنجی

الکتروپمپ‌ها دارای دو بخش موتور و پمپ هستند که کلگی یا سرپمپ یکی از بخش‌های مهم متصل به پمپ است و وظیفه‌ی تبدیل نیروی چرخشی تولید شده به فشار، توسط موتور الکتریکی را بر عهده دارد. به عبارت دیگر بعد از دریافت مایع از لوله‌ی ورودی، با تقسیم آن، توسط لوله‌ی خروجی آب را به انشعابات ایجاد شده ارسال می‌کند. بنابراین همیشه پر از آب است و مدام در معرض آسیب‌های متعدد قرار دارد و ممکن است تحت تنش ناشی از فشار آب و یا یخ زدگی بعد از مدتی آسیب ببیند و از اطراف آن آب سرریز شود که این امر موجب کاهش فشار آب در طبقات می‌شود. کلگی یا سرپمپ مناسب برای هر پمپ به نوع پمپ و قدرت موتور آن بستگی دارد.