در حال نمایش 7 نتیجه

پروانه شوفاژ ابزاری است که در پمپ شوفاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیرو را به سیال وارد می‌کند. به این صورت که پس از به راه افتادن الکتروموتور و حرکت شفت، در نهایت پروانه‌ی پمپ شوفاژ است که نیرو را از موتور گرفته و به صورت مستقیم به سیال منتقل می‌کند. پروانه‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام از آنها برای کاربردهای متفاوتی ساخته شده‌اند.

پروانه‌ی شوفاژ همانند سایر پروانه‌ها دارای پره‌هایی است که جریان انتقال نیرو و گشتاور را از مرکز به سمت لبه‌های خود منتقل می‌کند. به عبارت دیگر با حرکت پروانه، سیال مورد نظر به مرکز پروانه منتقل می‌شود و با استفاده از پره‌ها نیروی لازم برای بیرون راندن سیال را تامین می‌کند .

پروانه شوفاژ در پمپ‌های شوفاژ به کار می‌رود که این پمپ‌ها قابل استفاده در انواع سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی خانگی و صنعتی هستند و به طور کلی این پمپ‌ها انرژی الکتریکی را از منبع تغذیه‌ی خود دریافت کرده و از طریق پروانه‌ی پمپ به سیالی که از آن عبور می‌کند، انتقال می‌دهد.

پمپ گردش شوفاژ با پروانه‌ی‌ شوفاژ در جهت گردش آب گرم مورد نیاز شوفاژ و سایر وسایل گرمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد و آب داغ مورد نیاز را از دیگ موتورخانه گرفته و آن را به شوفاژها و سایر وسایل گرمایش همچون فن کوئل‌ها انتقال می‌دهد.

اساس کار و عملکرد پمپ گردش شوفاژ با پروانه شوفاژ بر پایه‌ی نیروی گریز از مرکز است که با چرخش پروانه باعث ایجاد یک فضایی با فشار کم در مرکز پروانه می‌شود و در نهایت موجب مکش آب توسط پمپ می‌گردد. سپس با چرخش پروانه و همچنین در اثر اینرسی آب، مایع را به خارج از پروانه هدایت می‌کند که این عمل خود باعث افزایش فشار مایع و در نهایت باعث به جریان افتادن آب در لوله‌ها می‌گردد.