پمپ بشقابی یک دستگاه مکانیکی و یکی از پرکاربردترین پمپ‌های سانتریفیوژ است که برای انتقال یک جریان سیال به وسیله‌ی انتقال انرژی چرخشی از یک یا چند روتور در حال چرخش، یعنی پروانه‌ها، طراحی شده است. این جریان سیال پس از ورود به پروانه‌ها به سرعت در امتداد محور خود چرخانده می‌شود و از طریق نیروی گریز از مرکز منتقل می‌گردد. عمل چرخش روتور، سرعت و فشار مایع را افزایش می‌دهد و همچنین آن را به سمت خروجی پمپ هدایت می‌کند. در این نوع پمپ‌ها، پوشش پمپ به گونه‌ای طراحی شده است که ورود مایع را از ورودی پمپ تسریع کرده و آن را به پروانه‌ها منتقل می‌کند. پمپ‌های بشقابی قابل استفاده در انتقال آب تمیز و دیگر مایعات نزدیک به آب تمیز از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی می‌باشد.

پمپ های بشقابی یا پمپ سانتریفیوژ برای تامین و انتقال آب خانگی، تامین و انتقال آب شهری، تقویت فشار در ساختمان‌های مرتفع، تقویت فشار خطوط لوله، مرغداری‌ها، استخرهای پرورش ماهی، آبیاری باغات، آبیاری گلخانه‌ای، سیستم گرمایشی مرکزی و تهوعه‌ی مطبوع، به گردش درآوردن و افزایش فشار آب سرد و گرم و در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نمایش یک نتیجه

نمایش نوار کناری