نمایش دادن همه 31 نتیجه

پمپ سیرکولاتور خطی ۲ اینچ A6

برای قیمت تماس بگیرید
جنس پروانه

اولترامید

قدرت موتور

یک اسب بخار

قطر فلنج رانش

2 اینچ

پمپ سیرکولاتور خطی ۱ ۱/۲ اینچ AA

برای قیمت تماس بگیرید
جنس پروانه

اولترامید

قدرت موتور

1.2 اسب بخار

قطر فلنج رانش

1 1/2 اینچ

پمپ سیرکولاتور خطی ۲HV

برای قیمت تماس بگیرید
جنس پروانه

اولترامید

قدرت موتور

1.6 اسب بخار

قطر فلنج رانش

2 اینچ

پمپ سیرکولاتور خطی ۲ اینچ A7

برای قیمت تماس بگیرید
جنس پروانه

اولترامید

قدرت موتور

1 1/2 اسب بخار

قطر فلنج رانش

2 اینچ

پمپ سیرکولاتور خطی ۳ اینچ LD

برای قیمت تماس بگیرید
جنس پروانه

اولترامید

قدرت موتور

1.6 اسب بخار

قطر فلنج رانش

3 اینچ

پمپ سیرکولاتور خطی ۲ ۱/۲ اینچ LD

برای قیمت تماس بگیرید
جنس پروانه

اولترامید

قدرت موتور

1.6 اسب بخار

قطر فلنج رانش

2 1/2 اینچ

پمپ سیرکولاتور خطی ۱ اینچ S100

برای قیمت تماس بگیرید
جنس پروانه

اولترامید

قدرت موتور

1.8 اسب بخار

قطر فلنج رانش

1 اینچ

پمپ سیرکولاتور خطی ۲AA

برای قیمت تماس بگیرید
جنس پروانه

اولترامید

قدرت موتور

3.4 اسب بخار

قطر فلنج رانش

2 اینچ