نمایش دادن همه 31 نتیجه

پمپ سیرکولاتور خطی 2 اینچ A6

برای قیمت تماس بگیرید
جنس پروانه

اولترامید

قدرت موتور

یک اسب بخار

قطر فلنج رانش

2 اینچ

پمپ سیرکولاتور خطی 1 1/2 اینچ AA

برای قیمت تماس بگیرید
جنس پروانه

اولترامید

قدرت موتور

1.2 اسب بخار

قطر فلنج رانش

1 1/2 اینچ

پمپ سیرکولاتور خطی 2HV

5,390,000 تومان
جنس پروانه

اولترامید

قدرت موتور

1.6 اسب بخار

قطر فلنج رانش

2 اینچ

پمپ سیرکولاتور خطی 2 اینچ A7

برای قیمت تماس بگیرید
جنس پروانه

اولترامید

قدرت موتور

1 1/2 اسب بخار

قطر فلنج رانش

2 اینچ

پمپ سیرکولاتور خطی 3 اینچ LD

برای قیمت تماس بگیرید
جنس پروانه

اولترامید

قدرت موتور

1.6 اسب بخار

قطر فلنج رانش

3 اینچ

پمپ سیرکولاتور خطی 2 1/2 اینچ LD

برای قیمت تماس بگیرید
جنس پروانه

اولترامید

قدرت موتور

1.6 اسب بخار

قطر فلنج رانش

2 1/2 اینچ

پمپ سیرکولاتور خطی 1 اینچ S100

3,660,000 تومان
جنس پروانه

اولترامید

قدرت موتور

1.8 اسب بخار

قطر فلنج رانش

1 اینچ

پمپ سیرکولاتور خطی 2AA

7,100,000 تومان
جنس پروانه

اولترامید

قدرت موتور

3.4 اسب بخار

قطر فلنج رانش

2 اینچ