خازن یا انباره وسیله‌ای الکتریکی است که بار یا انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می‌کند و تحت شرایط خاصی، انرژی الکتریکی ذخیره شده در خود را آزاد می‌کند. همچنین از خازن‌ها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده می‌شود و از طرف دیگر از انباره‌های موجود در مدارها به‌عنوان فیلتر نیز استفاده می‌گردد، زیرا قادرند به راحتی سیگنال‌های متناوب را عبور دهند و مانع عبور سیگنال‌های مستقیم شوند.

انواع زیادی خازن در مدار‌های الکتریکی به کار می‌روند که می‌توانند میدان‌های الکتریکی را در حجم‌های کوچک نگه دارند و همجنین انرژی را در خود ذخیره کنند. بیشتر موتورهای صنعتی، موتورهای تک فازی هستند که به خاطر داشتن انباره و ذخیره‌ی انرژی و همچنین کلید گریز از مرکز یا کلاج از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در الکتروموتورها دو نوع انباره وجود دارد.

یکی خازن‌های خشک یا راه‌انداز که جهت کار متناوب و غیر دائم به کار می‌روند و دارای ظرفیت زیاد و ولتاژ کم هستند و به طور لحظه‌ای وارد مدار می‌شوند و همراه سیم‌پیچ استارت از مدار خارج می‌گردند و دیگری خازن‌های دائم که توسط موتورهای جریان متناوب تک فاز، برای بهینه کردن گشتاور و راندمان موتور مورد استفاده می‌گیرند و به صورت پیوسته در مدار وجود دارند.

نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش نوار کناری