نمایش دادن همه 3 نتیجه

پمپ های آبدهی بالا جزو دسته‌ی پمپ های سانتریفیوژ هستند که طرز کارشان بر اساس نیروی گریز از مرکز استوار است و همچنان که سیال وارد دهانه‌ی ورودی یا بخش مرکزی پمپ می‌شود و در اثر چرخش پره‌ها سیال به طرف بیرون رانده می‌شود از آنجایی که سرعت سیال در لبه‌ی بیرونی پروانه بیشتر است مقدار حرکت سیال افزایش می‌یابد با ورود بیشتر سیال به داخل پمپ، مقدار حرکت سیال در بدنه‌ی پمپ که در برگیرنده پروانه‌ی پمپ است، افزایش می‌یابد و سپس سیال با فشار از دهانه‌ی خروجی پمپ خارج می‌گردد. محور این پمپ‌ها با محور موتور محرک آن به طور افقی نصب می‌شوند.

از پمپ های آبدهی بالا در شرایطی که ظرفیت آبدهی زیاد و ارتفاع پمپاژ کم باشد استفاده می‌شود. پمپ ‌های سانتریفیوژ و آبدهی بالا به لحاظ کاربرد گسترده، هزینه‌ی پایین و نگهداری و تعمیرات آسان اغلب در واحدهای کشاورزی، خانگی و صنعتی و… برای انتقال آب و سایر سیالات سبک مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثل انتقال آب در مصارف كشاورزی، انتقال آب در مصارف شهری و صنعتی، انتقال آب گرم تأسيسات گرمايشی و سرمايشی.