نمایندگی فروش

شرکت اِلین پمپ در نظر دارد در خصوص ایجاد نمایندگی‌های فعال در سطح کشور، از افراد واجد شرایط دعوت به عمل آورد. از این‌رو، واحد امور نمایندگی اِلین پمپ، در تکاپوست تا با توسعه کمی و کیفی نمایندگی‌ها در سراسر کشور، بستر مناسب و مورد اعتمادی را جهت ارائه محصولات و خدمات، در اختیار عموم قرار دهد.

لازم به ذکر است که ایجاد نمایندگی در تمام استان‌ها و شهرستان‌های کشور، انتخاب درست و اصولی نمایندگان، نظارت کنترل کیفی و کمی بر فعالیت آن‌ها از جمله مهمترین فعالیت‌های این واحد به شمار می‌رود.

از دیگر امور این واحد، اعلام شرایط نمایندگی، دریافت اطلاعات متقاضی، بررسی و تشخیص صلاحیت متقاضی ، نظارت بر فعالیت‌های بازاریابی، فروش و مالی نمایندگان، ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشبرد اهداف شرکت و همچنین بسط و گسترش فعالیت‌های نمایندگان می‌باشد.

ثبت درخواست نمایندگی