در حال نمایش 3 نتیجه

سوپاپ یا شیر یک طرفه قطعه‌ای است كه بين چاه و پمپ قرار مي‌گيرد و باعث مي‌شود که بعد از خاموش شدن پمپ، سیالی كه در لوله و در فاصله‌ی انتهای چاه تا پمپ قرار دارد، به سمت چاه برنگردد و به همان صورت در لوله باقی بماند تا در صورت روشن كردن مجدد پمپ، نيازی به انتظار تا رسيدن آب به پمپ نباشد و در نتیجه فشاری هم به پمپ وارد نمی‌شود.

به عبارت دیگر سوپاپ در مسیرهای لوله کشی شده از چاه یا منبع های دیگر، جهت اطمینان از ورود مداوم آب به داخل لوله‌ها و در مواردی که پمپ آب بالاتر از سطح آب قرار دارد، به ورودی لوله‌ها وصل می‌شود و هر زمان که پمپ روشن شود، آب در مسیر لوله‌ها به جریان می‌افتد و چنانچه پمپ متوقف شود سوپاپ باعث می‌شود آب در لوله‌ها باقی بماند. به این ترتیب با روشن نمودن مجدد پمپ، آب دوباره به جریان می‌افتد. در غیر این صورت و در صورت نبودن سوپاپ، آب از لوله‌ها تخلیه شده و با روشن نمودن پمپ، باید ابتدا عمل هواگیری از لوله‌ها انجام شود تا آب دوباره به جریان بیفتد.

سوپاپ‌ها با استفاده از یک صافی در ابتدای خط لوله و در داخل چاه از ورود ذرات ریز جامد و ذرات معلق در آب به داخل، ممانعت می‌کند و در نتیجه مانع صدمه دیدن پمپ آب می‌گردند. بنابراین سوپاپ از آسیب دیدن پمپ و دیگر قطعات، به دلیل ورود مواد زائد و رسوبات همراه آن جلوگیری می‌کند و در صورت کم شدن فشار یا خاموش شدن پمپ مانع برگشت آب می‌شود و در نتیجه در صورت استارت دوباره نیازی به هواگیری پمپ نیست.

یک سوپاپ یا شیر یک طرفه با کیفیت باید حرارت زیاد را تحمل کند و هادی خوبی برای انتقال حرارت خود به بدنه سرسیلندر باشد و از طرفی حرارت زیاد نباید باعث سوختگی و ایجاد خوردگی در سوپاپ گردد و در نهایت یک سوپاپ خوب باید در مقابل ضربات احتمالی مقاوم باشد و در مقابل سائیدگی و خوردگی نیز مقاومت نماید.