روش پرداخت:کارت به کارت
آدرس:تهران، خیابان سعدی جنوبی، پاساژ سعدی قدیم، الین پمپ (فروشگاه سعید)
کد پستی:۷۸۴۶۹۳۹۷۶۴
شماره تماس: ۸۶۰۷۴۱۰۰ - ۰۲۱